Fizika zadaci (šesti razred) -mehaničko kretanje-

Categories: Fizika, osnovna škola
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ZA BESPLATAN SADRŽAJ, pratite link ka plejlisti šestog razreda (share & subscribe): https://youtu.be/80z4e6PSxVo

Tekst urađenih zadataka u ovom kursu

1. Почетком 19. века возови са парним локомотивама достизали су максималну брзину од 19 km/h. Развој науке и технике омогућио је појаву електричних локомотива, чији је рекорд средином 20. века био 331 km/h. Данас се најбржим сматрају возови маглев, а рекорд који је забележен износи 581 km/h. Изрази ове брзине у m/s.

1. Početkom 19. veka vozovi sa parnim lokomotivama dostizali su maksimalnu brzinu od 19 km/h. Razvoj nauke i tehnologije omogućio je pojavu električnih lokomotiva, čiji je rekord sredinom 20. vijeka iznosio 331 km/h. Maglev vozovi se danas smatraju najbržim, a zabilježeni rekord je 581 km/h. Izrazite ovu brzinu u m/s.

2. Ана је летовала са родитељима на Хвару. Да би стигла до тог острва, прво се возила аутомобилом, који је ишао брзином од 22 m/s, до београдског аеродрома. Затим је до аеродрома у Сплиту летела авионом чија је највећа брзина 180 m/s. Од Сплита до Хвара путовала је трајектом који се кретао брзином од 3,5 m/s. Изрази брзине аутомобила, авиона и трајекта у km/h.

2. Ana je leto sa roditeljima provela na Hvaru. Da bi stigla do tog ostrva, prvo se automobilom, koji je kretao brzinom od 22 m/s, dovezla do beogradskog aerodroma. Potom je avionom čija je maksimalna brzina 180 m/s odletela na aerodrom u Splitu. Od Splita do Hvara putovala je trajektom koji se kretao brzinom od 3,5 m/s. Izrazi brzina automobila, aviona i trajekta u km/h.

З. Аутомобили на млазни погон, „Дух Америке”, који је постигао највећу брзину од 268,5 m/s, и„Плави пламен”, са рекордом од 1 014,48 km/h, развијани су у другој половини 20. века. Који је од ова два аутомобила бржи? Одреди разлику њихових брзина и изрази је у km/h и m/s.

3. Automobili na mlazni pogon, “Duh Amerike”, koji je dostizao najveću brzinu od 268,5 m/s, i “Plavi plamen”, sa rekordom od 1.014,48 km/h, razvijeni su u drugoj polovini 20. veka. Koji je od ova dva automobila brži? Odredite razliku u njihovim brzinama i izrazite je u km/h i m/s.

4. Реке, мора и океани богати су разним животињским врстама.  Неке од ових животиња су изузетно споре, а неке су врло брзе. Брзине којима могу да се крећу неки становници воденог света су : морски коњић 4 mm/s, медуза 9 km/h, лепезаста сабљарка 30,2  m/s, лосос 36 km/h и делфин 11 m/s. Поређај ове животиње од најспорије до најбрже.

4. Reke, mora i okeani bogati su raznim životinjskim vrstama. Neke od ovih životinja su izuzetno spore, a neke vrlo brze. Brzine kojima se neki stanovnici vodenog svieta mogu kretati su: morski konjic 4 mm/s, meduza 9 km/h, sabljarka 30,2 m/s, losos 36 km/h i delfin 11 m/s. Poredajte ove životinje od najsporije do najbrže.

5. Беле роде се сваке јесени селе на југ. На једном делу пута од 108 km оне лете 3 сата праволинијски сталном брзином. Колика је њихова брзина на овом делу лета? Изрази ту брзину и у m/s.

5. Bele rode svake jeseni migriraju na jug. Na jednom delu puta od 108 km lete 3 sata pravolinijski konstantnom brzinom. Kolika je njihova brzina tokom ovog dela leta? I tu brzinu izrazite u m/s.

6. У другој половини 19. века у многим ратовима у Европи користиле су се и пушке са ударном иглом. Метак испаљен из ове пушке креће се једним делом своје путање равномерно праволинијски. Колика је брзина метка ако на том делу путање пређе 610 m за 2 s? Изрази ту брзину и у km/h.

6. U drugoj polovini 19. veka, u mnogim ratovima u Evropi, koristile su se i puške sa udarnim iglama. Metak ispaljen iz ove puške kreće se jednoliko u pravoj liniji na delu svoje putanje. Kolika je brzina metka ako na tom delu putanje pređe 610 m za 2 s? I tu brzinu izrazite u km/h.

7. Под претпоставком да се међупланетарна сонда Војаџер 1 креће равномерно праволинијски и да за 25 с пређе пут од 425 km, одредиту њену брзину km/s.

7. Uz pretpostavku da se interplanetarna sonda Voyager 1 kreće ravnomerno pravolinijski i da pređe udaljenost od 425 km za 25 s, odredite njenu brzinu u km/s.

8. Вукашин је на тренингу трчао 80 s праволинијски сталном брзином од 2,5 m/s. Колики пут jе Вукашин претрчао?

8. Vukašin je tokom treninga trčao 80 s pravolinijski konstantnom brzinom od 2,5 m/s. Kolikи je put Vukašin pretrčao?

9. Прекоокеански путнички брод „Оаза мора” развија брзину од 42 km/h. Колики пут би прешао овај брод ако би се кретао равномерно праволинијски током 7 часова?

9. Prekooceanski putnički brod “Oaza mora” razvija brzinu od 42 km/h. Koliko bi daleko ovaj brod putovao ako bi se kretao ravnomjerno 7 sati?

10. На магистралном путу Ужице-Вишеград налази се тунел „Шарган“ чија је дужина 767 m. За које време ће аутомобил проћи кроз тунел ако се креће праволинијски сталном брзином од 13 m/s?

10. Na magistralnom putu Užice-Višegrad nalazi se tunel „Šargan“ dužine 767 m. Koliko dugo će automobilu trebati da prođe kroz tunel ako se kreće pravolinijski konstantnom brzinom od 13 m/s?

11. Jедногрба камила може сатима да издржи на путу кроз пустињу крећући се брзином од 13 km/h. За које време камила може да пређе пут од 78 km ако се креће праволинијски сталном брзином?

11. Jednogrba ​​kamila može satima da izdržati na putu kroz pustinju krećući se brzinom od 13 km/h. Za koje vreme kamila može preći put od 78 km ako se kreće pravolinijski konstantnom brzinom?

12. Цепелин је за 25 s могао да пређе 750 m крећући се равномерно праволинијски. Колики пут би цепелин још прешао ако би наставио се креће истом брзином наредна 2 сата?

12. Cepelin bi mogao preći 750 m za 25 s krećući se ravnomerno u pravoj liniji. Koliko bi daleko prešao cepelin ako bi se nastavio kretati istom brzinom naredna 2 sata?

13. На излету у природи Ирина је за 50 s прешла праволинијски пут од 300 m возећи бицикл сталном брзином. За које време ће прећи наредних 180 m ако настави да вози бицикл том брзином?

13. Na izletu u prirodu Irina je prešla ravnu stazu od 300 m za 50 s vozeći bicikl konstantnom brzinom. Koliko će јој trebati da pređe sledećih 180 m ako nastavi voziti bicikl tom brzinom?

14. Брод који плови праволинијски низ Дунав сталном брзином пређе први део пута дужине 600 m за 5 минута. Одреди време потребно броду да пређе други део пута ако укупна дужина пута којим плови истом сталном брзином износи 11,4 km?

14. Brod koji plovi u pravoj liniji Dunavom stalnom brzinom prelazi prvi deo puta dužine 600 m za 5 minuta. Odrediti vreme potrebno da brod pređe drugi deo puta ako je ukupna dužina puta kojim plovi istom konstantnom brzinom 11,4 km?

15. На краћим растојањима ној може да постигне брзину од 18 m/s, а најбржа копнена животиња , гепард, може да трчи брзином од чак 30 m/s. За које време би гепард прешао исти пут, за који је ноју било потребно 5 с, ако се претпостави да су се кретали равномерно праволинијски?

15. Na kraćim udaljenostima noj može postići brzinu od 18 m/s, a najbrža kopnena životinja, gepard, može trčati brzinom od čak 30 m/s. Koliko bi gepardu trebalo da pređe istu udaljenost koju je noju trebalo 5 s, pod pretpostavkom da se kreću ravnomerno?

16. Бојана је кренула у шетњу. Једним делом пута током 50 s  кретала се равномерно праволинијски брзином од 1,2  m/s. Тај исти пут Никола је прешао за 12 s возећи се на бициклу сталном брзином. Коликом брзином се кретао Никола?

16. Bojana je otišla u šetnju. Tokom jednog dela puta, u trajanju od 50 s, kretao se ravnomerno pravolinijski brzinom od 1,2 m/s. Nikola je istu udaljenost prešao za 12 s vozeći bicikl konstantnom brzinom. Koliko brzo se Nikola kretao?

17. На једном делу ауто-пута од Ниша до Београда, дужине 30 km, аутобус се кретао равномерно праволинијски брзином од 60 km/h. Колики пут је за то време прешао аутомобил који се такође кретао праволинијски сталном брзином од 80 km/h?

17. Na jednom delu autoputa od Niša do Beograda, dužine 30 km, autobus se ravnomerno kretao pravolinijski brzinom od 60 km/h. Koliki put je za to vrijeme prešao automobil koji se takođe kretao pravolinijski konstantnom brzinom od 80 km/h?

18. Бојан је из Крушевца кренуо аутобусом према Ужицу. На једном делу тог пута аутобус се кретао равномерно праволинијски брзином од 20 m/s и прешао је 1,2 km. За то време његов друг Игор био је на путу од Београда до Париза у авиону, који је летео праволинијски сталном брзином од 900 km/h. Колики пут је за исто време прелетео Игор авионом и за колико је тај пут био дужи?

18. Bojan je išao autobusom iz Kruševca za Užice. Na jednom delu tog puta autobus se ravnomerno kretao pravolinijski brzinom od 20 m/s i prešao 1,2 km. Za to vreme njegov prijatelj Igor bio je na putu iz Beograda za Pariz u avionu, koji je leteo pravolinijski konstantnom brzinom od 900 km/h. Koliki put je za isto vreme preleteo Igor avionom i za koliko je taj put bio duži?

19. У потрази за храном јастреб је у ниском лету угледао миша у пољу на растојању од 75 m и кренуо према њему летећи праволинијски сталном брзином од 1 8 m/s. Међутим, и миш је приметио јастреба и, да не би постао плен, пожурио је према својој рупи, удаљеној 16,8 m, бежећи равномерно праволинијски брзином од 3,5 m/s. У тренутку када су се угледали, рупа, миш и јастреб су се налазили на истој правој, а миш се налазио између рупе и јастреба. Да ли ће миш постати плен или ће јестреб остати без ручка?

19. U potrazi za hranom, jastreb u niskom letu ugleda miša u polju na udaljenosti od 75 m i uputi se prema njemu leteći pravolinijski konstantnom brzinom od 1 8 m/s. Međutim, miš je primetio i jastreba i, kako ne bi postao plen, pojurio je prema njegovoj rupi, udaljenoj 16,8 m, bežeći pravolinijski ravnomernom brzinom od 3,5 m/s. U trenutku kada su se videli, rupa, miš i jastreb bili su na istoj liniji, a miš je bio između rupe i jastreba. Hoće li miš postati plen ili će jastreb ostati bez ručka?

20. Каћа и њен млађи брат Павле кренули су у шетњу крећући се равномерно праволинијски брзином од 3,6 km/h. Колико корака је направила Каћа, а колико Павле током пола сата шетње ако је средња дужина Каћиног корака 0,6 m, а Павловог 0,5 m?

20. Kaća i njen mlađi brat Pavle krenuli su u šetnju ravnomerno pravolinijski brzinom od 3,6 km/h. Koliko je koraka Kaća napravila, a koliko Pavle tokom polusatnog hoda, ako je prosečna dužina Kaćinog koraka 0,6 m, a Pavlovog 0,5 m?

21. Марина је кренула у позориште и кретала се 75 s равномерно праволинијски брзином од 1,2 m/s. Ако је Марина направила 120 корака, колика је била средња дужина њеног корака?

21. Marina je otišla u pozorište i kretala se 75 s ravnomerno pravolinijski brzinom od 1,2 m/s. Ako je Marina napravila 120 koraka, kolika je bila prosečna dužina njenog koraka?

22. Никола и Милош су заједно били у шетњи по зоолошком врту. Никола је кренуо према кавезу са тигровима и прешао 200 корака средње дужине 0,9 m крећући се равномерно праволинијски брзином од 2 m/s. Међутим, за Милоша су бели лавови били много интересантнији, али да би дошао до њих, морао је да направи 300 корака средње дужине 0,7 m крећући се праволинијски сталном брзином од 2,1 m/s. Који је од њих двојице први стигао до омиљене животиње? Колико секунди раније?

22. Nikola i Miloš su zajedno šetali po zoološkom vrtu. Nikola je krenuo prema kavezu tigra i napravio 200 koraka prosečne dužine 0,9 m krećući se ravnomerno pravolinijski brzinom od 2 m/s. Međutim, za Miloša su beli lavovi bili mnogo interesantniji, ali da bi stigao do njih, morao je da pređe 300 koraka prosečne dužine 0,7 m krećući se pravolinijski konstantnom brzinom od 2,1 m/s. Ko je od njih dvojice prvi stigao do omiljene životinje? Koliko sekundi ranije?

23. Нина је кренула до библиотеке крећући се праволинијски сталном  брзином од 1 ,4 m/s, при чему је направила 90 корака средње дужине 0,7 m.

Колико корака је направила Ива, која је у исто време ишлa према биоскопу крећући се равномерно праволинијски брзином од 1,8 m/s ако је средња дужина њеног корака била 0,6 m?

23. Nina je hodala do biblioteke krećući se pravolinijski konstantnom brzinom od 1,4 m/s, napravivši 90 koraka prosječne dužine 0,7 m.

Koliko je koraka napravila Iva koja je u isto vrieme išla prema bioskopu krećući se ravnomerno pravolinijski brzinom od 1,8 m/s ako je prosečna dužina njenog koraka bila 0,6 m?

24. Пеђа је био у шетњи са Дубравком када је срео другара Иштвана. Застао је да му се јави, а Дубравка је наставила шетњу стазом равномерно праволинијски брзином од 1 m/s. По завршетку разговора Пеђа је кренуо истим путем сталном брзином од 2,5 m/s и сустигао Дубравку 500 m од места на ком је срео другара. Колико дуго је Пеђа разговарао са Иштваном?

24. Peđa je šetao sa Dubravkom kada je sreo prijatelja Ištvana. Zastao je da mu su jevi, a Dubravka je nastavila ravnomerno ići stazom brzinom od 1 m/s. Nakon razgovora, Peđa je krenuo istim putem konstantnom brzinom od 2,5 m/s i sustigao Dubravku 500 m od mesta gde je sreo prijatelja. Koliko dugo je Peđa razgovarao sa Ištvanom?

25. Марко је дошао код свога друга Александра да заједно уче физику. Када су завршили са учењем, Марко је кренуо кући пешке дуж пута сталном брзином од 4 km/h. Сат времена касније Александар је приметио да је Марко заборавио своју збирку задатака, сео је на бицикл, кренуо за Марком и сустигао га пола сата касније. Којои брзином се кретао Александар?

25. Marko je došao kod svog prijatelja Aleksandra da zajedno uče fiziku. Kada su završili sa učenjem, Marko je krenuo kući stalnom brzinom od 4 km/h. Sat kasnije Aleksandar je primetio da je Marko zaboravio zbirku zadataka, seo je na bicikl, krenuo za Markom i sustigao ga posle pola sata. Koliko brzo se Aleksandar kretao?

26. Ержебет и Јован живе у истој улици у којој се налази и школа. После завршених часова кренули су од школе у супротним смеровима. Ержебет је ишла до куће, која је удаљена од школе 187 m, равномерно праволинијски брзином од 1,7 m/s. Јован се кретао праволинијски сталном брзином од 1,9 m/s, али је до стигао 20 s после Ержебет. На ком растојању се налазе куће у којима живе Ержебет и Јован?

26. Eržebet i Jovan žive u istoj ulici u kojoj se nalazi škola. Nakon nastave napuštali su školu u suprotnim smerovima. Eržebet je do kuće, koja je od škole udaljena 187 m, hodala ravnomerno u pravoj liniji brzinom od 1,7 m/s. Jovan se kretao pravolinijski konstantnom brzinom od 1,9 m/s, ali je stigao 20 s nakon Eržebet. Na kojoj udaljenosti su kuće u kojima žive Eržebet i Jovan?

27. Наум и Иван су били на међусобном растојању од 180 m се угледали и кренули један према другоме у сусрет крећући се равномерно праволинијски. До места сусрета Наум је прешао 75 m брзином од 1,25 m/s. У исто време њих двојицу је угледала Ана и такође кренула према месту сусрета праволинијски сталном од 1,35 m/s, али је стигла 20 s после Наума и Ивана. Коликом брзином се кретао Иван? Колико је Ана била удаљена од места сусрета?

27. Naum i Ivan su bili na udaljenosti od 180 m jedan od drugog, videli su se i krenuli u susret ravnomjerno se krećući u pravoj liniji. Do mesta sastanka Naum je prešao 75 m brzinom od 1,25 m/s. U isto vreme, Ana ih je ugledala i također se pravolinijski kretala prema mestu susreta konstantnom brzinom od 1,35 m/s, ali je stigla 20 s nakon Nauma i Ivana. Koliko se brzo Ivan kretao? Koliko je Ana bila udaljena od mesta sastanka?

28. Дужина пруге између Београда и Бара је 476 km. Воз који је кренуо из Београда стигао је у Бар после 7 часова. Колика је средња брзина воза?

28. Dužina pruge između Beograda i Bara je 476 km. Voz koji je krenuo iz Beograda stigao je u Bar posle 7 sati. Kolika je prosečna brzina voza?

29. Тамара је прешла 450 m на путу од позоришта до куће када је почела да пада киша. Да не би покисла, преосталих 350 m је претрчала. Колико времена је требало Тамари да стигне од позоришта до куће ако је њена средња брзина била 9 km/h?

29. Tamara je prešla 450 m na putu od pozorišta do kuće kada je počela da pada kiša. Kako ne bi pokisla, pretrčala je preostalih 350 m. Koliko je Tamari trebalo da stigne od pozorišta do kuće ako je njena prosečna brzina bila 9 km/h?

30. Пилот Чарлс Линдберг прелетео је Атлантски океан летећи без прекида од Њујорка до Париза за 33,5 h. Ако се зна да је летео средњом брзином од 173 km/h, одреди растојање између ова два града.

30. Pilot Charles Lindbergh preleteo je Atlantski okean, leteći bez zaustavljanja od New Yorka do Pariza za 33,5 h. Ako se zna da je leteo prosečnom brzinom od 173 km/h, odredite udaljenost između ova dva grada.

31. Милици је требало 45 s да на тротинету стигне до продавнице удањене 120 m од куће. У продавници се задржала 2 минута да би купила чоколадицу, а затим прешла још 100 m до парка за време оd 35 s. Колика је била Миличина средња брзина од куће до парка?

31. Milici je trebalo 45 sekundi da na trotinetu stigne do prodavnice 120 m od kuće. Ostala je u radnji 2 minute da kupi čokoladicu, a zatim je za 35 s hodala još 100 m do parka. Koja je bila Miličina srednja brzina od kuće do parka?

32. Јармила и Људмила су истовремено кренуле из Ковачице за Суботицу возећи свака своја кола. Јармила је растојање између та два града, које износи 165 km, прешла возећи средњом брзином од 66 km/h и стигла је пола сата пре Људмиле. Коликом средњом брзином је возила Људмила?

32. Jarmila i Ljudmila su u isto vreme krenule iz Kovačice za Suboticu, svaka svojim automobilom. Jarmila je prešla razdaljinu između dva grada, koja iznosi 165 km, vozeći se prosečnom brzinom od 66 km/h i stigla pola sata pre Ljudmile. Kojom je prosečnom brzinom vozila Lјudmila?

33. Група туриста кренула је из Београда за Будимпешту аутобусом. На гранични прелаз Хоргош, удаљен од Београда 203 km, стигли су за 3 сата. На прелазу су чекали пола сата, а затим су наставили пут. После сат времена и пређена 62 km направили су паузу, ккоја је трајалапола сата. Затим су наставили пут и до Будимпеште прешли су још127 km за 2 сата. Клика је била средња брзина аутобуса на овом путовању?

33. Grupa turista krenula je iz Beograda za Budimpeštu autobusom. Na granični prelaz Horgoš, 203 km od Beograda, stigli su za 3 sata. Na prelazu su čekali pola sata, a zatim nastavili put. Nakon sat i 62 km, napravili su pauzu, koja je trajala pola sata. Zatim su nastavili put i prešli još 127 km do Budimpešte za 2 sata. Kоlik je bila prosečna brzina autobusa na ovom putovanju?

34. Триатлон је спортско такмичење које обухвата три различите сциплине: пливање, бициклизам и трчање. Један од учесника триатлона је за 20 минута препливао прву деоницу дужине 1500 m, затим је другу деоницу дужине 40 km прешао возећи бицикл средњом брзином од 40 km/h и на крају је трчао 40 минута средњом брзином од 15 km/h. Колика је била средња брзина овог такмичара на триатлону у km/h?

34. Triatlon je sportsko takmičenje koje uključuje tri različite discipline: plivanje, biciklizam i trčanje. Jedan od učesnika triatlona prvu dеonicu od 1500 m preplivao je za 20 minuta, zatim drugu dеonicu od 40 km preplivao prosečnom brzinom od 40 km/h i na kraju trčao 40 minuta prosečnom brzinom od 15 km/h. Koja je bila prosečna brzina ovog takmičara u triatlonu u km/h?

35. На путу од Зајечара до Пожаревца Јовица је првих 108 km прешао возећи аутомобил средњом брзином од 20 m/s. Преостали деo пута је прешао за један сат. Колико је растојање између Зајечарa Пожаревца ако је средња брзина на укупном путу била 62 km/h?

35. Na putu od Zaječara do Požarevca, Jovica je prešao prvih 108 km vozeći automobil prosečnom brzinom od 20 m/s. Preostali deo puta prešao je za sat vremena. Kolika je udaljenost između Zaječara i Požarevca ako je prosečna brzina na ukupnom putu bila 62 km/h?

36. Дивљи кунић је изашао из своје рупе крећући се равномерно праволинијски брзином од 3 m/s. После 30 s угледао је лисицу, у тренутку се окренуо и почео да бежи у истом правцу, али супротном смеру. Трчао је сталном брзином од 54 km/h и на крају нашао спас у својој рупи. Колика је била средња брзина дивљег кунића од изласка из рупе до повратка у њу?

36. Divlji kunić je izašao iz svoje rupe krećući se jednoliko pravolinijski brzinom od 3 m/s. Nakon 30 sekundi video je lisicu, odmah se okrenuo i krenuo trčati u istom smjeru, ali u suprotnom smeru. Trčao je konstantnom brzinom od 54 km/h i konačno našao spas u svojoj rupi. Koja je bila srednja brzina divljeg kunića od izlaska iz rupe do povratka u nju?

37. Школа у коју иде Илија удаљена је од његове куће 960 m. Илија је  

кренуо од куће сталном брзином од 1,5 m/s. Када је после пређених 540 m погледао на сат, схватио је да ће закаснити у школу, па је пожурио и остатак пута прешао равномерно се крећући брзином од 1,75 m/s. Колика је била Илијина средња брзина кретања на путу од куће до школе?

37. Škola u koju ide Ilija udaljena je 960 m od njegove kuće. Илија je

otišao od kuće konstantnom brzinom od 1,5 m/s. Kada je pogledao na sat nakon 540 m, shvatio je da će zakasniti u školu, pa je požurio i prevalio ostatak puta ravnomerno krećući se brzinom od 1,75 m/s. Koja je bila Ilijina prosečna brzina na putu od kuće do škole?

38. Атлетичарка је на тренингу претрчала три круга средњом брзинoм од 5 m/s за 4 минута. Наредног дана учествовала је на такмичењу, коме је победила претрчавши 7,5 кругова за 8 минута и 20 секунди. Колика је била дужина стазе на којој се атлетичарка такмичила и  колика је била њена средња брзина тој трци?

38. Atletičarka je na trenimgu pretrčala tri kruga prosečnom brzinom od 5 m/s za 4 minuta. Narednog dana je učestvovala na takmičenju koje je osvojila istrčavši 7,5 krugova za 8 minuta i 20 sekundi. Koja je bila dužina staze na kojoj se takmičila atletičarka i kolika je bila njena prosečna brzina za tu trku?

Show More

What Will You Learn?

 • ZA BESPLATAN SADRŽAJ, pratite link ka plejlisti šestog razreda (share & subscribe) : https://youtu.be/eHQuB8qNJd4
 • Shvatićete kako se rade zadaci.
 • Razumećete osnovne principe iz oblasti "mehaničko kretanje".
 • Bićete osposobljeni za sličan samostalan rad.

Course Content

-mehaničko kretanje- (šesti razred)- video rešavanja i tekst rešenja
Pretvaranje jedinica za brzinu

 • 1. zadatak: Početkom 19. veka vozovi sa parnim lokomotivama…
  04:52
 • 2. zadatak: Ana je leto sa roditeljima provela na Hvaru…
  06:54
 • 3. zadatak: Automobili na mlazni pogon, “Duh Amerike”…
  07:01
 • 4. zadatak: Reke, mora i okeani bogati su raznim životinjskim vrstama…
  09:46
 • 5. zadatak: Bele rode svake jeseni migriraju na jug…
  01:43
 • 6. zadatak: U drugoj polovini 19. veka, u mnogim ratovima u Evropi…
  02:42
 • 7. zadatak: Uz pretpostavku da se interplanetarna sonda Voyager 1 k…
  01:21
 • 8. zadatak: Vukašin je tokom treninga trčao 80 s pravolinijski…
  03:12
 • 9. zadatak: Prekookeanski putnički brod “Oaza mora” razvija brzinu od 42 km/h….
  01:00
 • 10. zadatak: Na magistralnom putu Užice-Višegrad nalazi se tunel „Šargan“…
  01:57
 • 11. zadatak: Jednogrba ​​kamila može satima da izdržati na putu kroz pustinju…
  03:10
 • 12. zadatak: Cepelin bi mogao preći 750 m za 25 s krećući se ravnomerno…
  03:41
 • 13. zadatak: Na izletu u prirodu Irina je prešla ravnu stazu od 300 m za 50 s…
  03:38
 • 14. zadatak: Brod koji plovi u pravoj liniji Dunavom stalnom brzinom…
  06:15
 • 15. zadatak: Na kraćim udaljenostima noj može postići brzinu od 18 m/s…
  02:52
 • 16. zadatak: Bojana je otišla u šetnju. Tokom jednog dela puta, u trajanju od 50 s…
  02:56
 • 17. zadatak: Na jednom delu autoputa od Niša do Beograda, dužine 30 km…
  03:13
 • 18. zadatak: Bojan je išao autobusom iz Kruševca za Užice…
  05:53
 • 19. zadatak: U potrazi za hranom, jastreb u niskom letu ugleda miša u polju…
  05:17
 • 20. zadatak: Kaća i njen mlađi brat Pavle krenuli su u šetnju…
  04:16
 • 21. zadatak: Marina je otišla u pozorište i kretala se 75 s…
  02:09
 • 22. zadatak: Nikola i Miloš su zajedno šetali po zoološkom vrtu..
  05:06
 • 23. zadatak: Nina je hodala do biblioteke krećući se pravolinijski…
  06:40
 • 24. zadatak: Peđa je šetao sa Dubravkom kada je sreo prijatelja Ištvana…
  03:55
 • 25. zadatak: Marko je došao kod svog prijatelja Aleksandra…
  03:49
 • 26. zadatak: Eržebet i Jovan žive u istoj ulici u kojoj se nalazi škola….
  04:44
 • 27. zadatak: Naum i Ivan su bili na udaljenosti od 180 m jedan od drugog…
  07:39
 • 28. zadatak: Dužina pruge između Beograda i Bara je 476 km…
  01:05
 • 29. zadatak: Tamara je prešla 450 m na putu od pozorišta do kuće…
  02:05
 • 30. zadatak: Pilot Charles Lindbergh preleteo je Atlantski okean…
  01:16
 • 31. zadatak: Milici je trebalo 45 sekundi da na trotinetu stigne…
  02:08
 • 32. zadatak: Jarmila i Ljudmila su u isto vreme krenule iz Kovačice za Suboticu…
  03:14
 • 33. zadatak: Grupa turista krenula je iz Beograda za Budimpeštu autobusom…
  04:00
 • 34. zadatak: Triatlon je sportsko takmičenje koje uključuje tri različite discipline…..
  10:24
 • 35. zadatak: Na putu od Zaječara do Požarevca, Jovica je prešao prvih 108 km…
  06:36
 • 36. zadatak: Divlji kunić je izašao iz svoje rupe krećući se jednoliko pravolinijski…
  05:12
 • 37. zadatak: Škola u koju ide Ilija udaljena je 960 m od njegove kuće…
  04:54
 • 38. zadatak: Atletičarka je na trenimgu pretrčala tri kruga…
  04:39

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet